salėti

salėti
salė́ti, -ė́ja (sãli NdŽ), -ė́jo intr. 1. darytis saldu: Su sakarinu gėrus arbatą, burna salė́[ja] Krš. Sūrai valgius, burna salė́[ja] Lk. 2. darytis saldžiam, salti: Salyklas sãli J. 3. justi silpnumą, leipti, ko labai norint: Net sãli, kai pamato kitą valgant Ds. Jis be galo jos norėjo: salė́te salė́jo Skd. 4. menkai degti, rusenti: Salė́jo, salė́jo ir užgeso ugnelė Vvr.šiek tiek šilti, menkai virti: Salė́jo viralas, t. y. stovėjo ant ugnies, nevirė J.prk. laikytis vis tokiam pačiam, silpnam (apie ligonį): Ligonis sãli, t. y. nė geryn, nė blogyn eina J.
◊ širdìs salė́ja Žeml
1. silpna, bloga darosi (nuo saldumo ir pan.): Nu tų miltiškų valgių širdìs salė́ja Vkš.
2. nusakant didelį norą: Širdis salėja – gerti norisi LzP. Širdìs salė́[ja], kaip nora saldainių Rdn. Miego noru – širdìs salė́[ja] Rdn.
3. nusakant kokį jausmą: Niežta, širdìs salė́ja Krš. O gėlimas! Širdìs salė́[ja] DūnŽ.
\ salėti; apsalėti; nusalėti; susalėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • šalėti — šalėti, šãli ( ėja), ėjo intr. BŽ243, KŽ; Rtr šalti: Ans šalėte atšalėjo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Heer — [IPA: heɐ] is German for army . Generally, its use as army is not restricted to any particular country, so das britische Heer would mean the British army . However, more specifically it can refer to:*In Germany: ** The modern day German Army, the …   Wikipedia

  • Musarrat Nazir — during her prime Background information Also known as Musarrat (Music) Chandni (Films) Origin …   Wikipedia

  • apsalėti — intr. 1. pasidaryti kiek saldžiam, apsalti: Rankininkus kūlaičius dėjo į salyklą – juo gerai apsalė[ja] salyklas Lnk. 2. apsvaigti, apgeibti: Apsalėjo jau nu degtinelės Brs. Taip ta pati tujau apsalėjo ir numirė LTR(ž.). salėti; apsalėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšalėti — atšalėti, àtšali ( ėja), ėjo 1. KŽ žr. atšalti 3: ^ Kad tu atšalėtum (taip moteriškė keikia vagį) J. 2. Užp žr. atšalti 5: Tu viškai nuo savo giminių atšalėjai, nė preit pamatęs nebenori Ds. | refl.: Kogi, sesytės, atsišalėjot nuo manę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusalėti — intr. 1. pamažu netekti jėgų, nusilpnėti: Salėjo ir nusalėjo kaip baigdama degti žvakelė Brs. | Svėrė, svėrė taboką pri to stalo ir nusalėjo (užmigo) Trk. 2. nualpti: Mato – pati nusalėjusi gula Brs. ◊ širdìs nusalėjo nuo saldumo pasidarė silpna …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalėti — pašalėti, pàšali ( ėja), ėjo žr. pašalti 2: Šiąnakt truputį pašalėjo DŽ. Palaukit, vištelės, ir jus išleisiu minutą oran pašalėt Rod. šalėti; atšalėti; pašalėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salti — 1 salti, są̃la ( sta, sãla Rdn, Ub, sal̃na, sul̃na LKKII152), sãlo (sãlė Škn) intr. 1. SD342, Sut, N, K, M, Rtr darytis saldžiam, saldesniam: Užraugta gira pirma są̃la, paskui rūgsta PnmA. Misa jau pradeda salti Skdv. Salykla sãla,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salėjimas — sm. (1) Ds → salėti 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • soluoti — soluoti, uoja, ãvo intr. norėti, geisti, salėti: Savo sodo neturi, tai in obuolių labai soluoja Dglš. Šite solavaĩ i dabar nevalgai Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”